Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Learning outcome:
Zna zasady projektowania inżynierskiego dotyczące wybranych elementów konstrukcyjnych.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W01
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu zasad projektowania inżynierskiego obiektów, procesów technicznych, eksploatowania i wytwarzania maszyn z wykorzystaniem komputerowego wspomagania