Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Searching the Universe
Learning outcome:
Wie jak postępował rozwój poznawania form materii wszechświata oraz ich dziejowej ewolucji – dzięki wykorzystaniu coraz bardziej precyzyjnych metod obliczeniowych
Connections with FLO:
  • MAT2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej