Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Searching the Universe
Learning outcome:
Umie rozpoznać znane mu struktury matematyczne w konkretnych teoriach fizycznych opisujących wszechświat
Connections with FLO:
  • MAT2A_U17
    rozpoznaje struktury matematyczne (np. algebraiczne, geometryczne) w teoriach fizycznych