Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Searching the Universe
Learning outcome:
Potrafi w sposób popularny lecz ilościowy i odpowiedzialny objaśnić główne cechy wszechświata oraz fundamentalne prawa materii - wskazując na węzłową rolę matematyki na drogach poznania
Connections with FLO:
  • MAT2A_K05
    rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej