Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Dynamics of structures
Learning outcome:
Zna i potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje wymuszeń dynamicznych.
Connections with FLO:
 • BUD2A_W01
  Posiada wiedzę z zakresu wybranych działów nauk ścisłych i przyrodniczych przydatną do formułowania, analizy i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, w tym z użyciem specjalistycznego oprogramowania.
 • BUD2A_W03
  Ma pogłębioną wiedzę na temat własności materiałów, modelowania materiałów i konstrukcji budowlanych.
 • BUD2A_W04
  Zna klasyfikacje i zakres stosowania programów komputerowych wspomagających analizę i projektowanie konstrukcji oraz przydatnych do planowania przedsięwzięć budowlanych.
 • BUD2A_W06
  Zna procesy zachodzące w cyklu życia obiektów budowlanych oraz innych systemów technicznych.