Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
The ideas of Western culture
Learning outcome:
Zna główne zagadnienia cywilizacji starożytnej Grecji Rzymu w ujęciu diachronicznym.
Connections with FLO:
  • KLT1A_W20
    Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.