Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
The ideas of Western culture
Learning outcome:
Ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego antyku grecko-rzymskiego w kulturze nowożytnej, zwłaszcza współczesnej.
Connections with FLO:
  • KLT1A_K09
    Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.