Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
The ideas of Western culture
Learning outcome:
Zna historyczny charakter kształtowania się dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo.
Connections with FLO:
  • KLT1A_W09
    Ma orientację w organizacji życia kulturalnego w kraju, zna główne instytucje kultury oraz sposoby zarządzania nimi, a także najważniejsze wydarzenia we współczesnym życiu kulturalnym.