Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
The ideas of Western culture
Learning outcome:
Zna rolę refleksji historycznej w kształtowaniu się kultury.
Connections with FLO:
  • KLT1A_W11
    Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia mediów.