Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Graphic design
Learning outcome:
Potrafi dokonać krytycznej oceny i analizy projektów graficznych, plakatów, znaków graficznych, logotypów, reklam, form filmowych i animowanych, banerów.
Connections with FLO:
  • KLT2A_U08
    Potrafi sformułować i uzasadnić tezy w wypowiedziach pisemnych i ustnych w języku polskim i obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.