Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Antropologia korporacyjna
Learning outcome:
Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu antropologii kulturowej.
Connections with FLO:
  • SOC2A_U08
    Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych.