Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Antropologia korporacyjna
Learning outcome:
Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych.
Connections with FLO:
  • SOC2A_K04
    Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz wiedzy eksperckiej dla rozumienia i znajdowania rozwiązań złożonych współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.