Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Problematyka zmian społeczno-kulturowych
Learning outcome:
Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii oraz współczesnych procesów społecznych.
Connections with FLO:
  • SOC1A_W14
    Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią i zmianą społeczną.
  • SOC1A_W17
    Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym oraz wie jakie są zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębioerczości.