Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Kultura a cywilizacja. Lektura i komentarz do wybranych tekstów
Learning outcome:
Posiada aktualną i wszechstronną wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze i najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne.
Connections with FLO:
  • KLT2A_W06
    Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych.