Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Kultura a cywilizacja. Lektura i komentarz do wybranych tekstów
Learning outcome:
Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy.
Connections with FLO:
  • KLT2A_U13
    Pisze rozbudowane eseje, przygotowuje referaty oraz samodzielnie dobiera literaturę źródłową i przedmiotową.
  • KLT2A_U16
    Dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje na poziomie zaawansowanym krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę i potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi grupami odbiorców.