Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Badania UX
Learning outcome:
Student potrafi dokonać analizy problemu biznesowego, pod kątem doboru odpowiedniego podejścia metodologicznego wraz z opisem oczekiwanych rezultatów.
Connections with FLO:
  • SOC1A_K04
    Podziela etyczne założenia prowadzenia badań socjologicznych i rzetelność publikacji ich efektów oraz przestrzega zasad etyki zawodowej i dba o jej przestrzeganie w miejscu pracy.
  • SOC2A_K02
    Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania.