Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Stopy o specjalnych właściwościach
Learning outcome:
Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo nad powierzonym zadaniem.
Connections with FLO:
  • IPO2A_U03
    Potrafi dobrać aparaturę badawczą i pomiarową oraz wykonać badania i ocenić budowę strukturalną metali i stopów odlewniczych oraz dokonać oceny ich właściwości.
  • IPO2A_U08
    Potrafi zorganizować działalność gospodarczą w obszarze produkcji odlewniczej i metalurgicznej oraz zastosować zasady zarządzania, organizacji pracy, ergonomii w różnych formach aktywności inżynierskiej. Zna zasady normalizacji międzynarodowej.