Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Stopy o specjalnych właściwościach
Learning outcome:
Student potrafi przygotować dokumentację z powierzonego zadania.
Connections with FLO:
  • IPO2A_K02
    Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać i nadać priorytety działań zawodowych w celu rozwiązania zadania inżynierskiego.
  • IPO2A_K04
    Rozumie wagę konieczności zapewniania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle metalurgiczno - odlewniczym oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej.