Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
E-praca
Learning outcome:
ma poszerzona wiedze na temat wzajemych relacji między zmianami społecznycznymi, nowymi technologiami a rynkiem pracy.
Connections with FLO:
  • SOC2A_W06
    Ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami.