Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Theory of elasticity and plasticity
Learning outcome:
The Student can use the description of the state and field of stress, strain and displacement to solve problems using numerical and symbolic calculations.
Connections with FLO:
  • BUD2A_U03
    Korzysta z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych w celu wyszukania użytecznych informacji, komunikacji oraz oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora procesów budowlanych.