Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Theory of elasticity and plasticity
Learning outcome:
Is aware of the scope of their current knowledge and understands the need for constant self-education and self-development
Connections with FLO:
  • BUD2A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, jest gotów uczestniczyć w ich upowszechnianiu oraz rozumie potrzebę i wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych i osobistych.