Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Theory of elasticity and plasticity
Learning outcome:
The student knows the basic concepts of the theory of plasticity, models of bodies in the theory of plasticity, yield criteria.
Connections with FLO:
  • BUD2A_W01
    Posiada wiedzę z zakresu wybranych działów nauk ścisłych i przyrodniczych przydatną do formułowania, analizy i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, w tym z użyciem specjalistycznego oprogramowania.