Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Modern physics
Learning outcome:
The student understands the need for continuous updating and broadening of their knowledge of modern physics used in the techniques and technology in the professional field
Connections with FLO:
  • BUD2A_K02
    Jest gotów zorganizować pracę zespołu specjalistów, dokonywać krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań wobec pojawiających się nowych wyzwań i warunków, zaplanować i przeprowadzić konsultacje z interesariuszami wykorzystując do tego różnego typu środki komunikacji interpersonalnej.