Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Biologiczne metody wzbogacania
Learning outcome:
Student posiada ogólną wiedzę z zakresu biotechnologii i mikrobiologii przemysłowej
Connections with FLO:
  • IGR2A_W05
    Ma pogłębioną wiedzę w zakresie aktualnie stosowanych rozwiązań oraz trendów rozwojowych w dziedzinie koncepcji technik/technologii poszczególnych elementów procesu produkcyjnego (w tym cyklu życia urządzeń, obiektów, systemów technicznych, układów technologicznych) w obszarze związanym z pozyskiwaniem surowców mineralnych, a także nowoczesnych metod/instrumentów dokumentowania złoża oraz zarządzania przedsiębiorstwem i środowiskiem.