Module learning outcome data:
Code:
M_U006
Category:
Skills
Module:
Biologiczne metody wzbogacania
Learning outcome:
Student potrafi przeprowadzić analizę mikrobiologiczną surowców mineralnych
Connections with FLO:
  • IGR2A_U05
    Potrafi zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją oraz wykonać typowy dla inżynierii górniczej, obiekt, system, układ technologiczny lub zrealizować proces, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.