Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
History of art (HS)
Learning outcome:
Knowledge of the most important features and achievements of successive eras in the history of European art from the Paleolithic to the present.
Connections with FLO:
  • BUD2A_W02
    Posiada wiedzę o zjawiskach społecznych, gospodarczych, prawnych, środowiskowych, edukacyjnych, wychowawczych, kulturowych i technicznych oraz ich zmianach, uwarunkowaniach i konsekwencjach, umożliwiającą objaśnianie mechanizmów i procesów zachodzących w przemyśle budowlanym.