Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
History of art (HS)
Learning outcome:
Ability to share thoughts and experiences caused by a work of art. Valuing and actively using the achievements of art and art studies.
Connections with FLO:
  • BUD2A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, jest gotów uczestniczyć w ich upowszechnianiu oraz rozumie potrzebę i wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych i osobistych.
  • BUD2A_K04
    Przekazuje społeczeństwu informacje z dziedziny budownictwa w sposób powszechnie zrozumiały.