Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
History of art (HS)
Learning outcome:
Knowledge of basic terminology on architecture, sculpture and painting.
Connections with FLO:
  • BUD2A_W03
    Ma pogłębioną wiedzę na temat własności materiałów, modelowania materiałów i konstrukcji budowlanych.