Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
History of art (HS)
Learning outcome:
Awareness of the various possible ways of looking at a work of art and its understanding.
Connections with FLO:
  • BUD2A_W02
    Posiada wiedzę o zjawiskach społecznych, gospodarczych, prawnych, środowiskowych, edukacyjnych, wychowawczych, kulturowych i technicznych oraz ich zmianach, uwarunkowaniach i konsekwencjach, umożliwiającą objaśnianie mechanizmów i procesów zachodzących w przemyśle budowlanym.