Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Informatyczne podstawy projektowania
Learning outcome:
wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w obliczeniach inżynierskich i projektowaniu.
Connections with FLO:
  • IKS1A_W02
    Ma wiedzę w zakresie planowania i realizowania procesów kondycjonowania parametrów środowiska wewnętrznego (w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, zakładów produkcyjnych) i środowiska zewnętrznego, z zachowaniem standardów etyki zawodowej i ochrony własności przemysłowej/intelektualnej.