Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Metody rozdrabniania i klasyfikacji
Learning outcome:
Student potrafi dokonać wyboru odpowiednich urządzeń rozdrabniających i klasyfikujących dla poszczególnych procesów przeróbczych z uwzględnieniem właściwości fizyko-mechanicznych surowców i wymaganych efektów rozdrabniania i klasyfikacji.
Connections with FLO:
  • IGR2A_U05
    Potrafi zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją oraz wykonać typowy dla inżynierii górniczej, obiekt, system, układ technologiczny lub zrealizować proces, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.