Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Diploma Seminar - Introduction to Science Research
Learning outcome:
Zna ogólną metodykę i zasady pisania prac dyplomowych
Connections with FLO:
 • ZRZ1A_W01
  zna zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości dotyczące istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji
 • IIE1A_W01
  zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów
 • IIE1A_W07
  zna i rozumie zaawansowane metody badań w poszczególnych obszarach działalności gospodarczej
 • ZIP1A_W03
  zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna trendy ich rozwoju, w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym