Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Learning outcome:
Tworzy modele analizy sytuacji przedsiebiorstwa w oparciu o podstawowe narzędzia analityczne
Connections with FLO:
  • IPJ1A_U09
    Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań menadżersko-inżynierskich dostrzegać szersze uwarunkowania systemowe i pozatechniczne, ma przygotowanie do pracy w przemyśle w dużych, średnich i małych firmach w szczególnosci z branzy metali nieżelaznych z możliwością zarządzania produkcją, jakoscią i logistyką, uwzględniając zasady bezpieczeństwa pracy.