Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Fizyczne metody wzbogacania
Learning outcome:
Zna maszyny i urządzenia stosowane do fizycznego wzbogacania surowców mineralnych
Connections with FLO:
  • IGR2A_W02
    Dysponuje uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzą szczegółową dotyczącą zagadnień związanych z wybraną specjalnością realizowaną w ramach kierunku inżynieria górnicza, a także wiedzą ogólną w zakresie wykorzystania technologii górniczych w geoinżynierii