Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Fizyczne metody wzbogacania
Learning outcome:
Potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych,
Connections with FLO:
  • IGR2A_U06
    Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu realizacji założonych zadań technicznych z zakresu inżynierii górniczej, umożliwiających osiągnięcie określonego celu, samodzielnie lub poprzez kierowanie pracą zespołu.