Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
Learning outcome:
Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą kwestii branżowych i spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości.
Connections with FLO: