Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
Learning outcome:
Potrafi przedstawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie dotyczące tematów ogólnych, akademickich i zawodowych w formie pisemnej i ustnej.
Connections with FLO: