Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Spanish B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
Learning outcome:
Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny o tematyce ogólnej i branżowej, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych.
Connections with FLO:
  • EZE1A_U07
    The graduate can prepare, both in Polish and in English, a presentation containing the possible solutions to the addressed problem and prepare the necessary technical documentation
  • GFI1A_U04
    The graduate is able to understand user's manuals of geophysical facilities in Polish and foreign languages
  • GIN1A_U01
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, odpowiednio planując i organizując pracę korzystając z wszelkich baz danych, literatury i innych źródeł
  • GES1A_U08
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł z zachowaniem praw autorskich, przemysłowych i pokrewnych, integrować i interpretować uzyskane informacje, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
  • GES1A_U14
    potrafi opracować dokumentację realizacji zadania badawczego lub inżynierskiego oraz raport z omówieniem wyników jego realizacji a także przygotować i przedstawić prezentację z omówieniem wyników realizacji zadania badawczego lub inżynierskiego
  • GES1A_U15
    ma umiejętności językowe w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami poziomu B2 ESOKJ
  • GIN1A_U02
    potrafi komunikować się, brać udział w dyskusji oraz przygotować prezentację posługując się specjalistycznym językiem z zakresu geoinformatyki i nauk o Ziemi, również w języku angielskim na poziomie B2 ESOKJ
  • GTR1A_U12
    Posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • GTR1A_U13
    Posiada umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania prezentacji w języku polskim i obcym z wykorzystaniem fachowej terminologii
  • GTR1A_U15
    Rozszerza swoją wiedzę w zakresie geoturystyki poprzez samodzielne uczenie się
  • IAD1A_U01
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, odpowiednio planując i organizując pracę korzystając z wszelkich źródeł danych, również interdyscyplinarnych
  • IAD1A_U02
    potrafi komunikować się z uzyciem specjalistycznej terminologi, brać udział w dyskusji oraz przygotować prezentację z zakresu inżynierii i analizy danych, również w języku angielskim na poziomie B2 ESOKJ
  • IOS1A_U03
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł z zachowaniem praw autorskich, przemysłowych i pokrewnych, integrować i interpretować uzyskane informacje, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
  • IOS1A_U15
    potrafi opracować dokumentację realizacji zadania badawczego lub inżynierskiego oraz raport z omówieniem wyników jego realizacji oraz przedstawić prezentację z omówieniem wyników realizacji zadania badawczego lub inżynierskiego
  • IOS1A_U16
    ma umiejętności językowe w zakresie inżynierii i ochrony środowiska zgodne z wymaganiami poziomu B2 ESOKJ
  • IOS1A_U17
    ma umiejętność samokształcenia w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
  • TCH1A_U06
    potrafi przygotować i przedstawić w języku obcym prezentację ustną lub opracowanie pisemne dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej
  • IMT1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje w języku polskim i języku obcym z literatury, baz danych i innych źródeł, dokonywać ich interpretacji, formułować i uzasadniać opinie dotyczące zadań inżynierskich.
  • IMN1A_U09
    Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • IPJ1A_U05
    Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • MTN1A_U09
    Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • CER1A_U01
    Samodzielnie planować, projektować i realizować podstawowe operacje i procesy chemiczne, komunikować się z otoczeniem z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii w tym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności do formułowania i rozwiązywania problemów technologicznych, poprzez dobór własciwych metod chemicznych, matematycznych, fizycznych i analitycznych.
  • RCM1A_U10
    Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego