Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Kultura i innowacja
Learning outcome:
Posiada wiedzę o procesach i mechanizmach innowacji i instytucjach społecznych z nimi związanych oraz ich wzajemnych powiązaniach.
Connections with FLO:
  • KLT2A_W13
    Posiada zaawansowaną wiedzę o wzajemnych związkach pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi, z uwzględnieniem ich międzykulturowego wymiaru.
  • KLT2A_W14
    Posiada poszerzoną wiedzę o typach więzi społecznych, ich genezie, zmienności, zróżnicowanych funkcjach oraz kulturowych odniesieniach.
  • KLT2A_W22
    Zna gruntownie terminy związane z medioznawstwem i naukami o komunikowaniu, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych i instytucji okołomedialnych.