Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Kultura i innowacja
Learning outcome:
Dobiera złożone strategie argumentacyjne, konstruuje krytyczne argumenty w przygotowywanych projektach ukazujących innowacyjne praktyki, technologie lub formy kulturowe.
Connections with FLO:
  • KLT2A_U08
    Potrafi sformułować i uzasadnić tezy w wypowiedziach pisemnych i ustnych w języku polskim i obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  • KLT2A_U17
    Prowadząc debatę identyfikuje normatywne i ideologiczne ugruntowanie instytucji społecznych oraz normatywne i ideologiczne uwarunkowania zjawisk społecznych na poziomie zaawansowanym.