Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Promocja kultury lokalnej
Learning outcome:
potrafi współpracować z reprezentantami społeczności lokalnych
Connections with FLO:
  • KLT2A_K02
    W sposób pogłębiony interpretuje nowe idee i wykazuje się przedsiębiorczym myślenieniem i działaniem.
  • KLT2A_K03
    Na podstawie wszechstronnej i twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania i sięga po opinie ekspertów w przypadku trudości z samodzielnym rozwiązaniem problemu.