Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Promocja kultury lokalnej
Learning outcome:
potrafi wykorzystać złożone zależności angażując się w działania kulturowe społeczne i ekonomiczne w wymiarze lokalnym
Connections with FLO:
  • KLT2A_K08
    Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata i podejmuje .