Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Media wobec przemian społeczno-kulturowych w Polsce
Learning outcome:
Prowadzi na poziomie zaawansowanym pracę badawcząpod kierunkiem opiekuna naukowego
Connections with FLO:
  • KLT2A_U12
    Formułuje na poziomie zaawansowanym w mowie i na piśmie problemy badawcze, stawia i testuje tezy oraz artykułuje własne poglądy w kwestiach społecznych, kulturowych i światopoglądowych