Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Mechanika ciał stałych
Learning outcome:
Student potrafi przeprowadzić analizę płynięcia materiałów sprężysto-plastycznych, sztywno-plastycznych i lepko-plastycznych.
Connections with FLO:
  • IMT2A_W02
    Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych niezbędnych do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów.