Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Creativity in technology
Learning outcome:
Posiada wiedzę, zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, patentów
Connections with FLO:
  • MBM2A_W15
    posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i jakości w procesach wytwórczych, analiza ryzyka oraz zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, patentów