Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Podstawy informatyki
Learning outcome:
Jest gotowy do: uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych wymagających technik informatycznych oraz do doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w zmieniających się technologiach informatycznych, a także w zintegrowanych systemach w przetwarzania informacji
Connections with FLO:
  • ZIP1A_K01
    jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, poszukiwania rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych według określonych priorytetów służących realizacji wyznaczonych zadań
  • ZIP1A_K02
    jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych, oceny społecznych skutków swojej działalności, w tym jej wpływu na środowisko