Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Międzynarodowe rynki surowców mineralnych
Learning outcome:
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania giełd surowców mineralnych i zasad zawierania transakcji giełdowych.
Connections with FLO:
  • IGR1A_W05
    Dysponuje wiedzą na temat stanu aktualnego oraz kierunków rozwoju w dziedzinie koncepcji, technik i technologii kompleksu elementów składowych cyklu produkcyjnego związanego z pozyskiwaniem surowców mineralnych, roli górnictwa w gospodarce i jego skutków w środowisku naturalnym.