Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Górnictwo podziemne
Learning outcome:
Student potrafi korzystać z zasobów kopalnianych pod względem przestrzennym i technologicznym.
Connections with FLO:
  • IGR1A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności praktycznych oraz krytycznej ich oceny, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zagadnień teoretycznych i praktycznych w inżynierii górniczej, zasięgania opinii ekspertów.