Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Górnictwo podziemne
Learning outcome:
Potrafi podać różnicę pomiędzy strukturą złożową i kamienną.
Connections with FLO:
  • IGR1A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności praktycznych oraz krytycznej ich oceny, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zagadnień teoretycznych i praktycznych w inżynierii górniczej, zasięgania opinii ekspertów.