Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Wytrzymałość materiałów
Learning outcome:
Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego.
Connections with FLO:
  • IGR1A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności praktycznych oraz krytycznej ich oceny, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zagadnień teoretycznych i praktycznych w inżynierii górniczej, zasięgania opinii ekspertów.